CUBE- WEB

Chúng tôi có hẳn một đội ngũ thiết kế riêng logo theo nhu cầu của khách hàng. Khách hàng chỉ cần mang ý tưởng đến việc còn lại cứ để chúng tôi lo.

Nếu bạn vẫn băn khoăn vì chưa có cho riêng mình một logo độc quyền, một logo thể hiện được hết toàn bộ doanh nghiệp của mình thì Cube-web chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn để có một logo độc quyền và hoàn hảo.

Tầm quan trọng của Logo? Đúng vậy Logo của doanh nghiệp chiếm một phần không nhỏ uy tín của doanh nghiệp. Kể cả bạn không hoạt động trực tiếp với khách hàng mà chỉ là một cơ sở chuyên bán Online thì việc khách hàng tìm thấy một website không có Logo, không có gì rõ ràng cả thì không khác gì việc dùng thực phẩm không có nhãn mác vậy. Lúc ấy khách hàng sẽ không ngần ngại thoát khỏi website ngay lập tức. Đó chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tỉ lệ thoát của website.